Wystąpienia publiczne i prezentacje handlowe

Cel szkolenia:

Profesjonalne, niezakłócone i zrozumiałe przekazanie informacji  przez prowadzącego wystąpienie lub prezentację stanie się po prostu po tym szkoleniu codzienny standardem pracy.

Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie zarządzanie poszczególnymi obszarami przestrzeni prezentacyjnej, jak również w praktyce nauczą się stosować 4mat prezentacyjny i skutecznie zakładać ramy oraz ograniczenia na prowadzoną prezentację.

Tym samym dotknął obszaru stresu oraz sytuacji niekomfortowych i skutecznego radzenia sobie z nimi. Usłyszą o tym, czym jest cel jawny i cel ukryty wystąpienia lub prezentacji i jakie ma to znaczenie dla obioru i jakości. W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z różnego rodzaju typami słuchaczy/odbiorców  i sposobami skutecznego docierania do nich ze swoim komunikatem. Uczestnicy zapoznają się również z zasadami praktycznego wykorzystywania w czasie prezentacji:  ekranu, mównicy, projektora i flipchart’u. Usłyszą też o tym, jak zostać zapamiętanym, czym jest dobry przekaz werbalny i niewerbalny i jak stosować z korzyścią dla siebie zasadę autorytetu zewnętrznego i zasadą jednego aktora.