Praca zdalna

czyli codzienne budowanie siły przyzwyczajeń, nawyków i rutyny działań

Cel szkolenia:

Celem jest pokazanie uczestnikom szkolenia możliwości normalnego funkcjonowania pomimo niedogodności jakie sprowadza na nas sytuacja związana z pracą zdalną.

Uczestnicy usłyszą o zagrożeniach jakie niesie za sobą niewykształcenie odpowiednich nawyków oraz o szansach, jakie daje ich szybkie wdrożenie w życie.

Uczestnicy zobaczą, jak istotne jest w przypadku pracy zdalnej oddzielenie przestanie roboczej (zawodowej), od przestrzeni domowej. 

Zapoznają się z markerami niosącymi za sobą zarówno dobre, jak i złe emocje. Zobaczą jakie znaczenie psychologiczne odgrywa ubiór i wygląd zewnętrzny przy realizacji rutynowych, codzienny zadań zawodowych. Poruszona zostanie też kwestia właśnie tej rutyny, systematyczności i odpowiedniego stałego podziału i porządku dnia.