Skuteczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

Cel szkolenia:

Efektywna komunikacja to zrozumienie istoty komunikatu nadawanego i odbieranego. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak w sposób szybki i bezpieczny trafić ze swoim komunikatem do mapy świata drugiego człowieka.

Zobaczą, jak funkcjonuje ludzki mózg, jak przetwarza otrzymywane informacje w trakcie podejmowania procesu decyzyjnego i co tak naprawdę sabotuje podejmowanie przez ludzi jakichkolwiek działań. To jest właśnie klucz do sukcesu.

Uczestnicy  zapoznają się ze sposobami i narzędziami niezbędnymi do tworzenia naprawdę dobrego i skutecznego  przekazu skierowanego do drugiego rozmówcy/słuchacza. Zdobędą wiedzą z zakresu odfiltrowywania komunikatów (docierania do ich sedna) oraz z zakresu struktury języka.

Dowiedzą się, jak ważne jest aktywne słuchanie oraz dopasowanie do drugiego człowieka i co dzięki temu zawsze zyskają. Praktycznie z każdym człowiekiem (poznają typy osobowości) będą w stanie odbyć skuteczną rozmowę zmierzającą do osiągnięcia założonego przez nich celu. Wiedza ta zapewni im pełną swobodę nawet w sytuacjach nieprzyjemnych i stresogennych.