O mnie

Radosław Ryszard Bielecki

  • Ekonomista behawioralny,
  • Mediator sadowy wpisany na listę mediatorów sądowych Sądu Okręgowego we Wrocławiu, 
  • Certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego,
  • Coach.

Jestem absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (kierunek „Finanse i Bankowość”) oraz  dwukrotnie kierunkowych studiów podyplomowych na ww. uczelni -„Windykacja wierzytelności podmiotów gospodarczych”; „Rachunkowość i kontrola finansowa”. Posiadam Certyfikat Księgowy nadany przez Ministerstwo Finansów  nr 8612/205. Ukończyłem roczne Studium Trenerów Psychologii Biznesu i Coachingu. Byłem prelegentem na Creer Expo we Wrocławiu, współpracowałem w ramach Soft Skills Academy z AGH w Krakowie oraz jako prelegent z WSZB we Wrocławiu. Jestem autorem publikacji dotyczących szkoleń i coachingu w prasie branżowej.  Jestem ekspertem do spraw komunikacji, właściwego przekazu informacji, wystąpień publicznych i prezentacji handlowych, zarządzania sobą w czasie. Mam za sobą wieloletnią praktykę zawodową na wysokich stanowiskach menadżerskich związanych z zarządzaniem operacyjnym finansami oraz zasobami ludzkimi. Wieloletnia praca z ludźmi pozwoliła mi na praktyczne rozwinięcie mocnych kompetencji zarządczych związanych z: coachingowym stylem zarządzania; właściwą komunikacją; wystąpieniami publicznymi i prezentacjami handlowymi; pobudzaniem współpracowników do aktywności w kierunku osiągania poprawnie zdefiniowanych celów. To sprawiło, że dziś z sukcesem prowadzę szkolenia oraz sesje coachingowo – szkoleniowe. To dobre i nieczęsto spotykane połączenie sprawia, że jako szkoleniowiec i coach swobodnie poruszam się wśród interesariuszy, na różnych poziomach i szczeblach organizacji.

Współpracowałem m.in. z takim firmami jak:  Work Service S.A., Supra Brokers S.A., Zepter International sp. z o.o., Fundrbird.com, Archon, D.Way sp. z o.o., Bitgame sp. z o.o., Orthos Szpital Wielospecjalistyczny, Smay Sp. z o.o., LGI Polska Sp. z. o. o., NEOVIS Sp. z o.o., WTM Sp. z. o. o. (Mazda Grupa Wróbel), MTA Engineering Sp. z o.o.,TEMPUR SEALY POLSKA Sp. z o.o., Advatech sp. z o.o.