Jak kupuje mózg Klienta 2.0

Celem szkolenia jest aktywowanie Twojego potencjału i Twoich wewnętrznych zasobów. W trakcie szkolenia zobaczysz, jak funkcjonuje ludzki mózg w trakcie podejmowania procesu decyzyjnego i co tak naprawdę sabotuje, wstrzymuje lub wręcz uniemożliwia podejmowanie jakichkolwiek działań i decyzji.

To właśnie jest klucz do sukcesu. Co najważniejsze nauczysz się, jak radzić sobie z tym zarówno w swoim przypadku, jak i przypadku swojego Klienta.

Dodatkowo poznasz podstawowe składowe wpływające na Twój sukces (ich ścisłe zależności miedzy nimi) oraz w praktyce nauczysz się analizowania planowanego celu przy wykorzystaniu narzędzia zwanego „Matrycą”.

Zapoznasz się też ze skutecznymi sposobami odfiltrowywania komunikatów oraz ze strukturą języka.

Dowiesz się też, jak ważne jest w kontakcie z Klientem praktyczne dopasowanie i właściwe odczytywanie otrzymywanych informacji.

Na zakończenie szkolenia pozostawiamy praktyczne zastosowanie wiedzy z zakresu typologii osobowości – bez której jakakolwiek próba głębszej komunikacji i realizacji przekazu sprzedażowego prędzej, czy później kończy się fiaskiem, a Ty przecież chcesz aby kończyła się sukcesem !!!

Plan szkolenia :

  1. Proces decyzyjny
  2. Obrona Klienta przed informacją
  3. Najważniejsze czynniki motywujące Klienta do działania
  4. Czym jest Sukces i czym jest Wynik – podstawowe składowe
  5. „Matryca” – narzędzie do analizowania sukcesu i skutecznego osiągania celu
  6. Sztuka skutecznego odfiltrowywania powierzchownych i głębokich komunikatów.
  7. Autoprezentacja i aktywne działanie (jak skutecznie wpływać i osiągać cele)
  8. Typologia osobowości