Zarządzanie sobą w czasie

Cel szkolenia:

Umiejętność samodzielnego porządkowania swojego czasu, rytmu i dynamiki pracy w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca, roku to jedna z kluczowych kompetencji i wymóg stawiany współcześnie przed pracownikami i osobami zarządzającymi.

W trakcie szkolenia uczestnicy zobaczą co skutecznie zabiera i sabotuje ich cenny czas i jak temu przeciwdziałać. Zapoznają się z najskuteczniejszymi metodami, technikami i zasadami zarządzania sobą w czasie. Obalą na własnych przykładach mit wielozadaniowości, przy jednoczesnym zastąpieniu go  skuteczniejszymi metodami pracy.

Dotkną obszarów związanych z priorytetyzacją zadań i planowaniem pracy, co pozwoli im w dalszej kolejności skutecznie zarządzać właśnie realizowanymi zadaniami i ważnymi projektami.

Poznają też na własnych przykładach wartość nieodnawialnego zasobu, jakim jest ich czas. Co pozwoli na jeszcze skuteczniejsze poszukiwanie oszczędności i optymalizowanie tego zasobu.