HCS – Out In Communication

Klucz do efektywnej komunikacji zarówno z Pacjentami, jak i wewnątrz placówki medycznej to zrozumienie istoty i jakości komunikatu nadawanego i odbieranego.

W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak w sposób szybki i bezpieczny trafić ze swoim komunikatem do mapy świata Pacjenta lub współpracownika.

Zobaczą, jak funkcjonuje ludzki mózg, jak przetwarza otrzymywane informacje w trakcie podejmowania procesu decyzyjnego i co tak naprawdę sabotuje podejmowanie jakichkolwiek działań, również tych dotyczących ludzkiego zdrowia.

To jest właśnie klucz zarówno do prawdziwego sukcesu placówki medycznej, jak i do sukcesu skutecznej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.

Uczestnicy zapoznają się ze sposobami i narzędziami niezbędnymi do tworzenia naprawdę dobrego i bezpiecznego przekazu skierowanego zarówno do Pacjentów, jak i do współpracowników.

Uczestnicy zdobędą wiedzą z zakresu odfiltrowywania komunikatów (docierania do ich sedna) oraz z zakresu struktury języka.

Dowiedzą się, jak ważne jest aktywne słuchanie oraz dopasowanie do Pacjenta i co dzięki temu zawsze zyskuje; a co traci organizacja, jeżeli postępują w sposób przeciwstawny. Praktycznie z każdym Pacjentem i współpracownikiem (poznają typy osobowości) będą w stanie odbyć skuteczną rozmowę zmierzającą do osiągnięcia założonego przez nich celu.

Wiedza ta zapewni uczestnikom szkolenia pełne bezpieczeństwo nawet w sytuacjach nieprzyjemnych i stresogennych. Elementy te i ich praktyczne codzienne zastosowanie przez uczestników szkolenia pozwolą Państwu na podniesienie efektywności w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wpłyną na poprawę funkcjonującego systemu jakości, bezpieczeństwo oraz na wzrost satysfakcji i zadowolenia Państwa Pacjentów poprzez zrozumienie przez uczestników szkolenia wagi, istoty i znaczenia udzielania świadczeń zdrowotnych.