Coaching

Coaching – to proces doskonalenia kwalifikacji pod kierunkiem coacha przez nabywanie nowych umiejętności, korygowanie nieskutecznych zachowań. Polega na: obserwacji osoby szkolonej w trakcie sesji/wykonywanej pracy, samoocenie, informacji zwrotnej i planowaniu nowych strategii postępowania. Jego istotnym elementem jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między coach’em, a jego Klientem. Zasadniczym zadaniem coachingu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów. Istotą jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych i odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie Klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.

Prowadzone przeze mnie sesje coachingowe obejmują:

  • Biznes coaching – Coaching biznesowy – celem spotkań jest biznes, który prowadzisz lub masz zamiar prowadzić,
  • Executive coaching – Coaching menadżerski – zwiększa efektywność i skuteczność działania kadry kierowniczej,
  • Life coaching – Coaching życia, zajmuje się jakością całego Twojego życia lub jego wyodrębnionym ważnym dla Ciebie w danym momencie fragmentem,
  • Coaching grupowy – ukierunkowany na radzenie sobie z  wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy sesji, np. problemy w  relacjach w środowisku pracy, efektywność, przywództwo, realizacja celów, odpowiedzialność za zarządzanie procesami,.